+48 792 66 44 84    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Łatwe w obsłudze,Estetyczne i czytelne,Zoptymalizowane pod wyszukiwarki,Nowoczesne i responsywne

Inter­net to rzeka, którą płyną Twoi klienci. Wystar­czy, że wybudu­jesz dla nich przys­tań. Konkurencja nie śpi, ona już ma swój port. Do każdego zlece­nia pod­chodz­imy indy­widu­lanie lecz z równym zaangażowaniem. Grun­townie anal­izu­jemy potrzeby klienta, aby spełnić najlepiej oczekiwania. Dzi­ałamy w intere­sie klienta pro­ponu­jąc tanie a nawet dar­mowe rozwiązania. Nie odkry­wamy koła kiedy to zbędne… sto­su­jemy sprawd­zone rozwiązania. Dokład­ność, ter­mi­nowość, sum­i­en­ność, pro­fesjon­al­izm, ucz­ci­wość to nasze przykazania.

Pro­ponu­jemy Państwu wyko­nanie strony w CMS. Joomla to zop­ty­mal­i­zowany pod wyszuki­warki — w tym Google — sys­tem w opar­ciu o który można zbu­dować pro­fesjon­alne wit­ryny fir­mowe, sklepy inter­ne­towe, aż po por­tale sku­pi­a­jące wielu użytkown­ików. Naszym zdaniem jest to ide­alna droga do inter­netu umożli­wia­jąca swo­bodną rozbu­dowę strony zmnieni­a­jąc lub rozsz­erza­jąc jej funkcjonalność. Joomla to dar­mowy CMS bardzo szy­bko rozwi­ja­jący się (od 2005r), zgodny z najnowszymi tren­dami obow­iązu­ją­cymi w internecie. Skoro CMS to oznacza, że aktu­al­iza­cje i zmi­any na stronie może nanosić użytkownik sys­temu bez zna­jo­mości html czy innych języków tworzenia stron. Do Joomla dostęp­nych jest ponad 8000 wty­czek zwięk­sza­ją­cych funkcjon­al­ność. Spory udział w tych wty­czkach mają kom­po­nenty dostępne bezpłatnie.

Napewno zastanawiasz się ile może kosztować strona wykonana w CMS. Wycena zależy od wielu czynników: od złożoności zastosowanego szablonu, od funkcjonalności strony oraz od ilości treści, którą mamy wprowadzić. Najprostsze strony, tzw. wizytówki to niewielki wydatek i dobry początek. Już istniejesz w internecie i trafiają na nią potencjalni kontrahenci. Rozbudowa strony jest zawsze możliwa i przy odpowiednim zaplanowaniu działań na samym początku może być bardzo prosta i szybka w realizacji. 

Wybrane realizacje: